lkw-verladung

Ro-Ro Transport Ro-Ro maakt het mogelijk om zonder problemen in korte tijd te laden en te lossen.

Ro-Ro Transport

Definitie van RoRo

RoRo betekent Roll on – Roll of en staat voor de directe overslag en transport van rollend materiaal, zoals machines en voertuigen die doorgaans zelf rollend kunnen voortbewegen.

Voordelen van RoRo

  • Het transport is duurzamer vergeleken met anderen vormen van transport in het bijzonder ten opzichte van bijvoorbeeld het wegvervoer. Ten opzichte van het wegtransport wordt het milieu veel minder belast. Een binnenschip verbruikt per 100 t vervoerd tonnage / per km veel minder diesel en geeft beduidend minder CO2 uitstoot.
  • Het laden/ lossen is minder belastend voor het vnl. rollende materiaal. Procentueel gezien bijna 0% schade risico.
  • Nieuwe voertuigen, die slechts korte afstanden afleggen.
  • Het rollende materiaal vertoont minder slijtage.
  • Geen hinder van het weekend rij verbod in Duitsland
  • Geringer personeelsbestand mb.t. rij- en rusttijden besluit.
  • Weekend rij verbod en files worden omzeild. Rekenvoorbeeld: 84 vrachtwagens betekenen een laadlengte van 1100 m, op de snelweg betekent dat een lengte van meer dan 3 kilometer.
  • Bij 100 afvaarten kunnen wij de snelweg met ca 17.000 vrachtwagens ontlasten.
  • Op toekomstige chauffeurstekorten wordt ingespeeld