grafik

De vaarroute Op de Rijn vanaf het Duitse Hinterland naar de zeehavens

De vaarroute

De Rijn

De rivier de Rijn wordt beïnvloed door de natuur. Door de vaargeulen en doordat neerslag over het jaar verdeeld is, is de rivier de Rijn, doorgaans toch het gehele jaar bevaarbaar en telt mee als meest drukke bevaarbare route ter wereld. Het aantal schepen wat op deze rivier vaart kan op ca. 6900 geschat worden (Bron: CBRB).

Tijdens hoog- en/of laagwaterperiodes kunnen er echter beperkingen of stremmingen op de rivier zijn. Voor informatie hierover beschikt men over de officiële actuele pegelstanden van de rivier.

Kaart

Hier vindt U De officiële vaarwegenkaart .

Quelle: © BMVBS WS 13 Bonn, 2008 W 162

Waterstand

Informatie over de actuele waterstanden vindt U hier:

http://www.elwis.de